Dodany: 2015-04-17 12:16:30
images/200px-Emblem-person-green.svg.pngf4f4d.png Podatek to słowo, które nie kojarzy nam się dobrze. Z definicji, jaką przedstawia biuro rachunkowe płock jest to bowiem obowiązkowe, powszechne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie pieniężne, jakie ponosimy na rzecz Skarbu Państwa, gminy lub powiatu (forma dochodu publicznego).

Dodany: 2015-04-16 14:05:08
images/200px-Emblem-person-red.svg.png3db4e.png Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle bądź ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami są natomiast właściciele, użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze.

Dodany: 2015-04-16 13:56:20
images/200px-Emblem-person-orange.svg.png1df0f.png Podatek od spadków i darowizn zaliczamy do podatków bezpośrednich, co precyzuje biuro rachunkowe płock. Nie jest to bez wątpienia opłata, jaką uiszczamy z uśmiechem na ustach, aczkolwiek jest naszym obowiązkiem jako podatnika.

Dodany: 2015-04-16 13:33:07
images/200px-Emblem-person-grey.svg.png0ca78.png Prawo podatkowe w Polsce jest dość złożone i niejasne dla przeciętnego podatnika. Tak naprawdę tylko fachowcy z branży, tacy jak biuro rachunkowe płock, są w stanie ustalić co w trawie piszczy i poruszać się w temacie podatków jak ryba w wodzie.

Dodany: 2015-04-16 13:27:47
images/200px-Emblem-person-orange.svg.png0cb34.png Jak wyjaśnia biuro rachunkowe płock: akcyza to pośredni podatek, jaki państwo nakłada na niektóre towary konsumpcyjne, a więc jest skutecznym narzędziem w reperacji budżetu (akcyza na energię, paliwa i używki), ale jednocześnie pełni rolę restrykcyjną (zmniejszenie popytu na szkodliwe dla zdrowia wyroby tytoniowe czy napoje alkoholowe).